Kullanıcı Sözleşmesi

İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya kayıt formunu doldurarak veya Sosyal Medya Platformları vasıtası ile üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve Yolluyo’ya üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Üyeliğinizi oluştururken, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaştığınızda ilgili kısmı işaretlemeniz Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İnternet Sitesi’ne ve/veya Uygulama’ya üye olmadan önce lütfen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin içeriğinin tamamını onaylamıyorsanız üye olmayınız.

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI VE KONUSU

1.1. Kullanıcı Sözleşmesi, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’ya Hizmetler’den faydalanmak üzere belirtilen şekilde üye olan tüm Kullanıcılar için geçerlidir. Her Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Uygulama’nın sahibi olan Yolluyo Yazılım Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Yolluyo” olarak anılacaktır.) ile akdettiği işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

1.2. Yolluyo, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hüküm ve koşullarını dilediği zaman, ayrıca herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi ve Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2. TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ : Hizmetler’in Kullanıcılar’a sunulduğu ve her türlü fikri ve sınai hakkı Yolluyo’ya ait olan, www.yolluyo.com alan adlı internet sitesidir.
UYGULAMA : Hizmetler’in akıllı telefon, tablet ve benzeri mobil cihazlar ile akıllı televizyon sistemleri veya benzer platformlarda kullanımı için tasarlanmış ve her türlü fikri ve sınai hakkı Yolluyo’ya ait olan yazılımı ifade eder.
HİZMETLER : Yolluyo tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden Kullanıcılar’a sunulan, Üye İş Yerleri’nde satışa sunulan ürünlerin sipariş edilmesi hizmetlerini ifade eder.
KULLANICI : Yolluyo’nun Hizmetler’inden faydalanmak üzere İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayan gerçek ve tüzel kişilerdir.
ÜYE İŞ YERİ : Yolluyo’nun sözleşme ilişkisi içinde olduğu, İnternet Sitesi ve/veya Uygulama’da Ürünler’i satışa sunulan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
İÇERİK : İnternet Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yayınlanan Yolluyo veya Üye İş Yerleri tarafından yüklenmiş her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir.
ARAYÜZ : İçerikler’in Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Yolluyo’ya ait olan, her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.
VERİTABANI : İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan erişilen İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Yolluyo’ya ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan yazılımların tamamıdır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Kullanıcılar işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek;

peşinen kabul ve beyan ederler.

3.2. Kullanıcılar’ın üyelik başvurularının kabulü Yolluyo’nun inisiyatifindedir. Yolluyo, ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik taleplerini geri çevirebilir ve/veya üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurabilir, iptal edebilir, ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin Hizmet vermeyi kesebilir. Bu taktirde Yolluyo’nun Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

3.3. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın ilgili bölümünden üyelik formunun doldurarak ve gerekli bilgileri vererek ve gerekli olması halinde ödeme bilgilerini vererek kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, bu işlemlerin Yolluyo tarafından onaylanması ile kendilerine ait bir kullanıcı adı ve şifreye sahip olacaktır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama’ya elektronik posta adresleri, kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaparlar. Kullanıcı adı ve şifre, ilgili Kullanıcı’ya özel olup Kullanıcılar kendilerine ait kendilerine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kullanıcılar’ın şifrelerini unutması halinde Yolluyo, Kullanıcı tarafından sisteme girilen e-posta adresine bir hatırlatma bağlantısı gönderecektir.

3.4. Kullanıcılar, Yolluyo’nun İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Kullanıcılar, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için kendilerine ait bilgileri, gerçek ve eksiksiz şekilde vermekle yükümlü olduklarını; aksi taktirde, siparişlerin adrese ulaşmaması da dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli sorunların doğabileceğini kabul ederler. Bu kapsamda, Kullanıcılar kendilerinden talep edilen bilgileri tam, doğru ve gerçeğe uygun şekilde vermekle yükümlü olduklarını ve söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Yolluyo’nun Kullanıcı ve Üye İş Yerleri arasında çıkabilecek herhangi bir zarardan veya sorundan dolayı sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

3.5. 18 yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi’ne üye olamazlar. Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olduğunu tespiti halinde üyelik işbu Kullanıcı Sözleşmesi ayrıca herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın sona erdirilir.

3.6. Kullanıcılar, verecekleri tüm siparişlerin kişisel kullanımları amacıyla verileceğini ve sipariş sonucu alınan ürünlerin yeniden satış amacıyla satın alınmadığını taahhüt ederler. Bu kapsamda Yolluyo, sipariş miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.

3.7. Yolluyo, Hizmetler kapsamında hiçbir Kullanıcı’ya belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Yolluyo, Hizmetler’in usulüne uygun şekilde, zamanında ve güvenli bir şekilde sunulması için gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder; bununla birlikte, Hizmetler’in sayılan şekillerde vereceğini taahhüt etmez. Yolluyo, gerekli gördüğü zamanlarda Hizmetler’i askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yolluyo’nun Kullanıcılar’a karşı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

3.8. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden verilen siparişler, Üye İş Yerleri tarafından İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yüklenen bilgiler üzerinden yapılır. Bu kapsamda, sipariş verilecek ürünler Kullanıcılar tarafından sipariş anındaki bilgiler doğrultusunda seçilmelidir. Ürünlerin İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden teşhir edilmesi, ürünlerin Üye İş Yeri’nde teslime hazır şekilde bulunduğu anlamına gelmemektedir. Sipariş anında bulunmakla birlikte ilgili Üye İş Yeri’nde tükenmiş olan ürünler bakımından Yolluyo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.9. İnternet Sitesi ve Uygulama’da belirtilen ürünlerin fiyatları Üye İş Yerleri tarafından belirlenmektedir. Ürün fiyatlarında herhangi bir hata veya eksiklik olması durumunda Yolluyo ilgili Kullanıcılar’ı bilgilendirebilir. Yolluyo, ürün fiyat ve bilgilerinin İnternet Sitesi ve Uygulama’da aslına uygun şekilde yer alması hususunda gerekli özeni gösterecektir. Bununla birlikte, Üye İş Yerleri’nin ürün fiyat ve bilgilerini yanlış veya eksik veyahut da gerçeğe aykırı şekilde belirtmesi sebebiyle oluşabilecek sorun ve zararlardan Yolluyo sorumlu değildir.

3.10. Yolluyo, hiçbir koşul altında Üye İş Yerleri tarafından sağlanan bilgi ve İçerikler’den dolayı sorumlu değildir.

3.11. Kullanıcılar, İnternet Sitesi veya Uygulama üzerinden verdikleri siparişlerin ücretini Üye İş Yerleri’ne kendilerine verilen seçeneklerden birini tercih ederek yaparlar. İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden verilen siparişlerde ödeme yöntemi ne olursa olsun fatura veya fiş sipariş verilen Üye İş Yeri tarafından düzenlenecektir. Kredi kartı veya benzeri bir ödeme aracı ile çevrimiçi ödeme yapmaları halinde Kullanıcılar kendilerine ait bir ödeme aracı ile ödeme yapmakla yükümlü olup aksi halde yürürlükteki banka kartları ve kredi kartları mevzuatı uyarınca işlem yapılacaktır.

3.12. Yolluyo, Kullanıcılar’ın üye olurken Yolluyo ile paylaştıkları bilgiler ve İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları diğer işlemlerden sağladıkları her türlü bilgi ve verileri, kaydetmek, kullanmak, işlemek, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklamak, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılar’ın genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Kullanıcılar’a daha zengin ve isabetli İçerikler sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu konuda açık rızaları bulunduğunu kabul ve beyan ederler. Kişisel verilerin kullanımı konusunda Gizlilik Politikası hükümleri geçerlidir.

3.13. Yolluyo, Kullanıcılar tarafından gönderilen her türlü yorum ve öneriler ile bu yorum ve önerilere ilişkin varsa fotoğraf ve benzeri görsel materyaller de dahil olmak üzere her türlü İçerikler’i, internet ortamında da dahil olmak üzere her türlü tanıtım materyalinde, dilediği kullanabilir. Kullanıcılar, gönderecekleri geribildirimlerin belirtilen şekilde kullanılmasına muvafakatlerinin olmaması halinde söz konusu içeriği göndermemelidir.

3.14. Yolluyo, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi ve Uygulama’yı kullanımından oluşacak veriler ile İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yükleyecekleri mesajlar ve yorumlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm İçerikler’i tamamen veya kısmen denetleyebilir, yedekleyebilir ve/veya silebilir. İçerikler’in bu işlemler sonucu silinmesi halinden Yolluyo sorumlu tutulamaz.

3.15. İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın kullanılmasından oluşacak her türlü verinin fikri haklar da dahil olmak üzere tüm hakları Yolluyo’ya aittir. Söz konusu verilerin anonimleştirilerek kullanılması Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

3.16. İnternet Sitesi’nden ve Uygulama’dan erişilen İçerikler ile Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler İnternet Sitesi’nin, Uygulama’nın, Veritabanı’nın, Arayüz’ün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Yolluyo’ya aittir ve/veya Yolluyo tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir ruhsat ile edinilmiştir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında, Yolluyo tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Yolluyo’nun İnternet Sitesi, Uygulama, Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nden doğan her türlü hakkı saklıdır.

4. ÜYELER’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcılar’ın, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

4.2. Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerine aykırılık hallerinde Yolluyo’nun doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi her türlü zararının tazminini talep hakkı saklıdır.

4.3. Kullanıcı Sözleşmesi, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da verilen Hizmetler’in Yolluyo tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer.

4.4. Kullanıcılar, İnternet Sitesi ve Uygulama üzerinden yaptıkları her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceklerini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ni, Uygulama’yı ve genel olarak Hizmetler’i belirtilen ve izin verilen şekillerde kullanacaklarını ve aksi şekilde kullanmaları halinde Yolluyo’nun her türlü maddi ve manevi zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

4.6. Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili sair mevzuat uyarınca sipariş işe tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı yapılamamaktadır. Kullanıcılar, her halükarda bu kurala uygun davranacaklarını ve her ne şekilde olursa olsun İnternet Sitesi ve/veya Uygulama vasıtası ile alkollü içecek ve tütün mamulleri sipariş etmeyeceklerini, aksi halde Yolluyo’nun ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini iptal edebileceğini ve ilgili Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı davranışı sebebiyle Yolluyo’nun her türlü zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.7. Kullanıcılar, yürürlükteki mevzuata aykırı, ahlaka mugayir, uygunsuz, ırkçı, türcü, tehditkar, hakaretamiz, politik mesajlar içeren ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal eder nitelikte İçerikler’i, kullanıcı adı olarak dahi seçmemeyi, her ne sebeple olursa İnternet Sitesi ve Uygulama’ya yüklememeyi kabul ve taahhüt ederler.

4.8. İnternet Sitesi ve Uygulama’da çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet sitesinin kullanıcılarının bilgisayarlarında bulunan sabit diske aktardığı bilgi parçalarıdır ve kullanıcıların internet sitelerini kullanımının kolaylaşması ve gerektiğinde kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerine uygun içeriklerin hazırlanması amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da çerez kullanıldığını bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ederler.

4.9. Kullanıcılar’ın satın aldıkları ürünleri değiştirmek, iade etmek veya siparişi iptal etmek istemesi durumunda Değişim, İade ve İptal Koşulları dokümanında yazılı olan bilgi ve koşullar geçerlidir. Bununla birlikte, yalnızca Kullanıcı’dan kaynaklanan sebepler uyarınca değişim, iade ve iptal söz konusu değildir. Herhangi bir nedenle iadenin kabul edilmesi halinde, ücretin Kullanıcı’ya iade edilmesi Üye İş Yeri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Yolluyo, Üye İş Yerleri ile Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda hiçbir koşul altında sorumluluk kabul etmez.

5. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

5.1. Kullanıcılar, Hizmetler’i hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler.

5.2. Kullanıcılar, İçerikler’i çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yolluyo ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3. Yolluyo, çevrimiçi ya da çevrimdışı olan hiçbir Kullanıcı’nın davranışlarından sorumlu değildir. Yolluyo’nun, hiçbir koşulda İnternet Sitesi’nin ve Uygulama’nın kullanımı, Kullanıcılar arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm ve benzeri konularda sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4. İnternet Sitesi’nde ve Uygulama’da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle yeniden yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.

6. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

6.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcı’nın üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

6.2. Yolluyo tarafından İnternet Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da yayınlanan diğer metinlerin tamamı işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

6.3. Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri Yolluyo tarafından güncellenebilir. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’ne ve Uygulama’ya her giriş yaptıklarında güncellenmiş hükümleri aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

7. YÜRÜRLÜK VE FESİH

7.1. Kullanıcı ile Yolluyo arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku olup her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Yolluyo’nun Veritabanı’nında, sunucularında veya başkaca bir ortamda tuttuğu her türlü elektronik veya fiziksel bilgi ve kayıtların kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Yolluyo’yu yemin teklifinden ari kıldığını ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesiyle birlikte süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

7.4. Yolluyo ve Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni diledikleri zaman sona erdirebilir. Bu taktirde, Yolluyo ve Kullanıcı’nın birbirlerinden olan alacaklarına halel gelmez.

Sepet Güncellendi.