Gizlilik Politikası

Yolluyo, gizliliğinizi korumak ve İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’dan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri belirlemiştir. İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı ilk ziyaretinizden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’nın kullanımına ilişkin önemli bilgileri bütünüyle anlamış ve açık rızanız ile tamamını kabul etmiş sayılırsınız.

1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sipariş verebilmek için, üye olurken adınız, soyadınız, açık adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve benzeri kişisel bilgiler ile tercihiniz doğrultusunda verdiğiniz kredi kartı bilgilerinizi Yolluyo ile paylaşmanız gerekmektedir. Yolluyo, verdiğiniz bu bilgileri sözleşme ilişkisi boyunca başkaca bir onaya gerek olmaksızın ve Mobil Uygulama’yı kullanmayı bırakmanızı takip eden sürede 10 (on) yıldan uzun olmamak üzere İnternet Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı ve Hizmetler’i kullanma amaçlarınıza uygun olarak işleyebilir ve/veya kullanabilir. Kullanıcılar tarafından verilen kişisel bilgiler kural olarak gizli bilgidir. Bu bilgiler Yolluyo tarafından gizli tutulur ve aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe Yolluyo tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

2. Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden verilen Hizmetler’in doğası gereği, 1. maddede sayılan ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmayan bilgileriniz Üye İş Yerleri ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Üye İş Yerlerine aktarılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası’nı elektronik olarak onaylayarak ve Hizmetler’i kullanarak kişisel bilgilerinizin Üye İş Yerleri ile paylaşılmasını kabul etmektesiniz.

3. Yolluyo, siparişlerinizle ilgili ödeme şekli, sipariş detayı ve tutarı da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılar tarafından verilen siparişlerle ilgili her türlü bilgi ve veriyi saklayabilir, bu bilgi ve verileri mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilir.

4. Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’yı kullanırken dolaştıkları sayfalara ve tıkladıkları buton ve bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, ziyaret ettikleri sayfalar, bir sayfada kalınan süre, sipariş verme süresi gibi bilgilere ulaşabilmek için tutulmaktadır. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın kimliğini ortaya çıkartmamaktadır. Bu bilgiler, siparişlerin tamamlanması, analiz edilmesi ve geliştirilmesi, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanımının artırılması, hukuki açıdan gerekli olan durumlarda bilgi sağlanması ve Kullanıcılar’ın ilgisini çekebilecek kampanya, promosyon ve yönlendirmeler için, üçüncü kişilerle de paylaşılacak şekilde kullanılmaktadır.

5. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanımı kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanacak bilgiler Yolluyo Gıda Yazılım A.Ş. tarafından işlenecektir. Bu kapsamda Yolluyo, tarafınızca sağlanan kişisel bilgileri, sözleşme ilişkisi içinde olduğu Üye İş Yerleri’nin dışında, kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir.

6. Yolluyo, Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü bilgi ve veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerini, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde muhafaza edebilir ve bu kapsamda anonimleştirilmiş verileri istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla dilediği şekilde kullanabilir. Aynı zamanda Yolluyo, Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgi ve verileri, Hizmetler’in iyileştirilmesi amacıyla İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın kullanımının analizinde kullanabilir.

7. Yolluyo belirli durumlarda, Kullanıcılar’a ilişkin bilgileri Gizlilik Politikası hükümleri dışında da üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar bu sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak; Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

8. Yolluyo, Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’yı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Çerez (cookie) adı verilen dosyacıklar, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerez bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak kullanımı kolaylaştırır. Çerezler, site ziyaretleri konusunda istatistiki bilgi elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış reklam ve sair dinamik içerik üretilmesinde yardımcı olur. Çerezler, herhangi bir şekilde kişisel bilgi toplamak amacıyla tasarlanmamıştır. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası’nı elektronik olarak onaylayarak çerez kullanımını kabul ederler.

9. Yolluyo, Kullanıcılar’a ilişkin bilgilerin kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

10.Yolluyo, telekomünikasyon araçlarında meydana gelen aksaklık ve hataları belirleme, sınırlandırma ve kaldırma amacıyla, gerek duyulması halinde, Kullanıcılar’ın verilerini derleme, düzenleme ve kullanma hakkına sahiptir. Söz konusu koşulların oluşması durumunda Yolluyo, telekomünikasyon ağının ve hizmetlerinin hukuka aykırı kullanımının önüne geçmek amacıyla bağlantı ve kimlik bilgilerini isteyebilir, işleyebilir ve kullanabilir; bu bilgileri suçun takibi amacı ile yargı mercilerine verebilir.

11.Üye olmanız sebebiyle; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bu konuda merhaba@yolluyo.com e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep etme; kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

12.Yolluyo, Kullanıcılar’ın IP adreslerini Mobil Uygulama kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydedebilir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcılar’a en yakın ve uygun Üye İş Yerleri’nin gösterilmesi amacıyla, Mobil Uygulama üzerinden kaydedilen konum bilgileri de, bu kapsamda değerlendirilir ve gizli tutulur.

13.Kullanıcılar’ın izni olmadan, kişisel bilgileri üçüncü kişilerin pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satılmaz, kiralanmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Bununla birlikte bu bilgiler Yolluyo tarafından kampanya ve promosyonlarda çeşitli şekillerde kullanılabilir. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası’nı elektronik olarak onaylayarak kendilerine ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ederler.

14.İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında açık rızadır. Yolluyo, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Bu taktirde, değişen hükümleri ile Gizlilik Politikası, Mobil Uygulama’da yayınlandığı ve Kullanıcılar tarafından elektronik olarak kabul edildiği tarihte yürürlük kazanacaktır.

Sepet Güncellendi.